Dienstencheques bij overlijden…

Het gebeurt helaas dat de aanvrager van de dienstencheques overlijdt of vertrekt naar het buitenland.
In principe moeten de erfgenamen de resterende cheques dan terugsturen naar Sodexo. De cheques worden dan tegugbetaald maar Sodexo rekent hiervoor een aanzienlijke kost aan.
In het verleden gebeurde het vaak dat de erfgenamen of partner de resterende cheques verder gebruikte.
Sinds de regionalisering van de dienstencheques begin dit jaar kan dat niet meer. De Vlaamse overheid blokkeert onmiddellijk alle cheques van een overleden gebruiker. Niet onlogisch, maar ook niet erg praktisch.
De juiste werkwijze bij overlijden is dus:
  • reeds geleverde prestaties worden betaald met de dienstencheques
  • stuur de resterende dienstencheques terug naar Sodexo
  • bestel nieuwe cheques op naam van de partner / erfgenamen
Cheques van overledenen of van mensen die naar het buitenland vertrekken kunnen door Plumeau.net niet aanvaard worden. Wij kunnen ze immers ook niet laten uitbetalen door de Vlaamse Overheid.